• Tamási Áron utca 15 szám, Székelyudvarhely

Művelődési házunk története

Üdvözöljük a székelyudvarhelyi művelődési ház honlapján

Művelődési házunk története

Az 1950-es években megpezsdülő kulturális-művészeti élet számára már szűknek bizonyult a Kossuth utcai kultúrház és a régi mozi, 1954-ben jogosan fogalmazódott meg az igény, hogy Udvarhelynek is épüljön egy közművelődést szolgáló létesítmény.

 

A bukaresti tervezőintézetből megjövő Ionescu műépítész terve nem bizonyult véglegesnek, az 1956-ban elkezdődő építkezés során az eredetileg lapos tetősnek tervezett neoklasszicista stílusú épület cserepes, timpanonos sátortetőt kapott, a belső tér díszítésében a székely népművészet formavilága jelenik meg.

1957-1958-ban készültek a belső munkálatok. A tapétázást a helyi szövetkezetek munkásai végezték, a bútorzatot és az Orbán Áron tervezte csillárokat az Ipari Szakiskola diákjai készítették el. A művészi gipszmunkák, mennyezeti díszítőelemek, a színpad fölötti, Haáz Rezső által tervezett, népi jeleneteket ábrázoló dombormű kivitelezésére Orbán József épületszobrász kapott megbízást.

Az avatóünnepség 1959 május 2-án volt. Az 50 m. hosszú, 30 m. széles, 15 m. magas épület, amelyben az 500 férőhelyes nagytermen, a szerényebb méretű koncerttermen kívül számos kisebb terem, iroda kapott helyet, évtizedeken keresztül helyet tudott biztosítani múzeumnak, képzőművészeknek, könyvtárnak, műkedvelő és hivatásos színháznak, különböző szakköröknek, énekkaroknak, táncosoknak folyamatos és alkalmi előadásoknak, rendezvényeknek.