• Tamási Áron utca 15 szám, Székelyudvarhely

Népfőiskola

2015 óta működik a Művelődési Házban magyar népfőiskola .Alulról szerveződött kezdeményezés, az ismert anyagok hiánya a formális oktatási nevelési forma hiányosságainak pótlási formája. A mindennapi életben használható ismereteket oktatjuk. Az általános műveltség, honismeret, történelmi, erkölcsi ismeretek a népi kultúra ismereteinek, értékeinek megismertetése. Egyetemes látókőr és műveltség fejlesztése. A képzési forma: előadások, beszélgetések, gyakorlati folyamatok. A magyar és egyetemes kultúra, irodalmi és művészeti értékeink megismerése. A hagyományos műveltségünk, saját történelmünk megismerése. Célunk a felelősség ébresztése az egyénben a közösségért. Ez a közösségi nevelési forma lehetőséget nyújt a felnőttkorba érkező nemzedékek ismeretekkel gazdagodhassanak. Nem célja, hogy bizonyos ismereteket adva bizonyítvánnyal zárja a folyamatokat, nem kínál állást, munkalehetőséget de segít abban, hogy az egyén a saját problémáit érett ésszel átgondolja, a tanulási folyamtok vezetői segítségével tudatosítsa és átrendezze. Az Európai Unió felnőttképzési programjaira válasz mert ez egy élethosszig tartó tanulási folyamat (Long Life Learning) non-formális képzési formája. A folyamat egyén és közösségfejlesztő egyaránt. A célcsoportok az előadások, foglalkozások tematikája iránt érdeklődők