• Tamási Áron utca 15 szám, Székelyudvarhely

Balázs Ferenc vegyeskar

1952-ben Balázs Ferenc karnagyot kérték fel a kórus vezetésére. Az új szervezeti keretek között a kórus „Művelődési Ház Vegyes Kórus” néven lépett fel számos székelyföldi település színpadán. Balázs Ferenc két évtizeden át vezette a kórust. Ez alatt az idő alatt számos megyei és megyeközi versenyen vettek részt, így Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson, Szentegyházán, Zágonban léptek a „világot jelentő deszkákra”. Feri bácsi 1972-ben kezdődő betegsége után többé már nem vezényelt, a karmesteri pálcát átadta Nagy Ildikó zenetanárnőnek, aki kisebb megszakítással 1997-ig látta el a nehéz, de megtisztelő feladatot.

1982-ben a Marosvásárhelyen rendezett országos magyar nyelvű kórusok vetélkedőjéről az udvarhelyiek első díjat hoztak haza. A kórus minden esztendőben részt vett az ismétlődő, fontosabb dalosversenyeken: a gyergyóditrói kórustalálkozókon, a zsögödi fesztiválokon, az Udvarhelyi Művelődési Héten, valamint az Udvarhelyi Zenei Napokon.

Az 1980-as évek közepén a vegyes kórus életében megtorpanás következett be. Ebben szerepet játszott az adott időszak egyre romló gazdasági helyzete. A dalosok száma folyamatosan csökkent, a kórusban csak a női szólamok maradtak meg. A válságból az 1989-es fordulat után lábalt ki a kórus, amikor Prikárszki Piroska, Kertész Mihály és Nagy Ildikó karvezető lelkes munkája révén teljesen újjászerveződött.

1994. október 14-én a közel félszáz dalost számláló felvette egykori kiváló karnagyának, Balázs Ferencnek a nevét. Napjainkban a mintegy félszáz tagot számláló kórust Orosz Pál József zenetanár vezeti. A dalosok az elődök példáját követve sikerrel lépnek fel immár nemcsak a hazai színpadon, hanem számos magyarországi testvérkórus meghívását elfogadva, külföldön is.